Henkilötietorekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi: Viimo Oy

Osoite: Kievarintie 23 A, 08700 LOHJA

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juha Karhunen

Kievarintie 23 A, 08700 LOHJA

Rekisterin nimi

www.tiedox.fi käyttäjätietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palvelumme käyttäjät antavat tarjouspyyntöjä ja hoidamme niiden kilpailuttamisen.

Rekisterin tietosisältö

Tietosisältönä on: sähköposti, puhelinnumero ja urakan tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot perustuvat rekisteröityjen itsensä antamiin tietoihin, joten tiedon oikeellisuutta ei voi täysin varmistaa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta käyttäjien henkilötietoja ulkopuolisille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta, pois lukien viranomaispyynnöt.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei tulla siirtämään EU alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteriin pääsy rajattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjien salasanat säilytetään salattuina.