kilpailuta urakka

Talopaketti tai valmistalo?


Omakotitalo on monen unelma, mutta sen rakentaminen kaikkea muuta. Siksipä yhä useampi suomalainen päätyy "avaimet käteen" -periaatteella toimivaan valmistaloon tai talopakettiin, jossa räätälöintimahdollisuuksia on enemmän. Talopakettiratkaisut lyhentävät omakotitalon rakennusaikaa noin 3 vuodesta 1–2 vuoteen.

Talopakettien etuna on oman työmäärän väheneminen ja kokonaiskustannusten laskeminen. Myös budjetointi etukäteen on usein helpompaa kuin tee-se-itse-rakentamisessa. Lopputulos on ennustettavampi, ja lisäksi vastuuta rakennusprojektin onnistumisesta jakaa kokenut talotehdas. Talopaketteja löytyy niin omakoti- kuin pientalorakentajillekin.

Rakennusprojekti alkaa tontista ja paperitöistä

Ensimmäinen askel on oman tontin hankinta. Tontin koko ja ympäröivä maasto määräävät osittain talopaketin valinnan. Esimerkiksi tasaiselle ja tilavalle tontille voi rakentaa melkein minkä talopaketin tahansa, kun taas rinnetontti tai muuten hankala maasto sulkee pois osan vaihtoehdoista. Esimerkiksi suuria betonielementtejä ei mahdu liikuttelemaan ahtaalla tontilla.

Useimmat talopaketit eivät sisällä tontin maanrakennustöitä, kuten raivausta, salaojitusta, viemäröintiä tai routaeristeitä. Tontin maaperän laatu voi muodostua isoksi osaksi talon kokonaishintaa, ja kuluja tulee aluksi esimerkiksi maaperätutkimuksesta, rakennusluvasta ja perustussuunnitelmasta. Lisäksi vesi- ja viemäriliittymien vetäminen, tietoliikenneverkon pystytys tai tontin sähköliittymät jäävät talopaketin ostajan vastuulle.

Lisähintaa tulee myös teiden rakentamisesta, jos talopaketti halutaan pystyttää taajaman ulkopuolelle julkisen tieverkon ulottumattomiin. Talon perustustyöt kuuluvat joskus valmistaloihin, mutta harvoin muunlaisiin talopaketteihin.

Ennen talopaketin ostoa on huolehdittava kuntoon viranomaisilta anottavat luvat ja lausunnot, kuten rakennusluvat. Ostajan vastuulle jäävät yleensä kaikki vi­ranomaisilmoitukset ja valvontamaksut. Jokainen asuinalue ja tontti asettaa rakentamiselle rajoituksia, joista tärkein on asemakaava ja sen sisältämä rakennusoikeus. Se kertoo, kuinka suuren ja korkean rakennuksen tontille saa tehdä. Rakennus on myös usein sijoitettava tontille tiettyyn kohtaan. Joskus rakennuskaava määrittelee uudisrakennuksen värin ja rakennusmateriaalit.

Paperityöt vaativat paneutumista, ja siksi on suuri etu, jos talopakettitoimittaja on apunasi jo tässä vaiheessa. Pitkään toimineilla yrityksillä on rutinoituneita toimintatapoja, joiden ansiosta voit ostajana päästä vähemmällä. Talotehtaiden neuvontapalveluja kannattaakin hyödyntää oman mielenrauhan vuoksi.

Seuraavaksi on mietittävä, mikä on unelmiesi talon valmiusaste.

Se helpoin ja edullisin ratkaisu: valmistalo

Jos haluat päästä mahdollisimman vähällä ja saada projektin päätökseen niin nopeasti kuin suinkin, sopivin vaihtoehto on "avaimet käteen" -periaatteella toimiva talopaketti, jota sanotaan usein valmistaloksi, muuttovalmiiksi taloksi tai talovalmiiksi ratkaisuksi. Pakettien sisällöissä on suuria eroja, ja kaikkein täydellisimmässäkin valmispaketissa ostajalle jää tehtäväksi tai teetettäväksi sisustukseen, pihamaahan ja esimerkiksi terasseihin liittyviä viilauksia. Valmistalo ei tarkoita täysin viimeisteltyä taloa.

Valmistalot valitaan yleensä talotehtaan tyyppitalomallistosta. Valikoima on nykyään erittäin runsas, ja siksipä valmiiden ratkaisujen suosio kasvaa koko ajan. Noin neljäsosa omakotitalojen rakentajista valitsee muuttovalmiin talon. Se sisältää "kaiken": suunnitelmat ja viralliset piirustukset, runkorakenteet ja julkisivut, ikkunat ja ovet sekä kiinteät kalusteet. Myös sisätilojen sähkö-, vesi- ja viemäröintityöt kuuluvat hintaan. Ilmanvaihto, lämmitysjärjestelmä, valaistus ja kodinkoneet pelaavat, eikä ostajan työpanosta juuri tarvita.

Valmistalon voi ostaa kokonaisurakkana, jolloin koko paketti on yhden toimittajan vastuulla ja hallinnassa. Toinen vaihtoehto on jakaa kokonaisuus erillisiksi osaurakoiksi, jolloin esimerkiksi keittiökalusteet, sauna, ovet ja ikkunat, sähkötyöt, LVI-työt tai vesikatto tilataan eri paikasta kuin talon runkorakenteet. Myös asennustyöt voi ostaa yhdeltä tai useammalta urakoitsijalta. Organisointi, aikatauluttaminen ja valvonta sekä tarjousten pyytäminen teettää ostajalle työtä.

Urakan koordinoinnin voi kuitenkin ulkoistaa joko talotehtaalle tai vastaavalle mestarille, joka on rakennustyömaan päällikkö. Kokeneella firmalla tai mestarilla on valmiina luotettavien yhteistyökumppanien verkosto, mikä pienentää ostajan riskejä. Vastaava mestari on muutenkin rakennusprojektin kannalta välttämätön, ja hänet kannattaa palkata jo suunnitteluvaiheessa. Hän osaa auttaa esimerkiksi tarjouspyyntöjen muotoilussa. Mestari myös tarkistaa pihalle saapuvan paketin ja käännyttää sen pois, jos sisältö on jotakin muuta kuin sovittiin.

Jos ostat valmistalon, kysy erikseen seuraavista asioista:

• Kuuluuko ulkopintojen maalaus tai rappaus urakkaan?

• Kuuluuko loppusiivous ja rakennusjätteiden poiskuljetus urakkaan?

• Voiko pihan ja talon ulkopintojen viimeistelyn ostaa lisäpalveluna?

• Mitä kodin kalusteista puuttuu, esim. verhokiskot, ikkunakaihtimet, kaapit, suihkuseinät?

• Miten sisätilat, kuten portaikot kaiteineen, väliseinät ja -ovet, seinäpintojen tapetit tai maalit, lattialistat, WC:n ja keittiön tasot, viimeistellään?

• Miten pitkälle terassit ja parvekkeet viimeistellään ja varustellaan?

• Kuuluuko vesikatto ja seinien yläosien viimeistely hintaan?

Yksilölliset ratkaisut salliva talopaketti

Talopaketti tarkoittaa nykyään usein pitkälle yksilöityä kotia, joka on suunniteltu yhdessä talotehtaan tai arkkitehdin kanssa pohjapiirustuksista lähtien. Talopaketti voi olla myös rungoltaan valmis tyyppitalo, jonka yksityiskohtia on räätälöity perheen tarpeisiin. Jos siis haluat tehdä itse osan töistä tai osallistua talon pohjaratkaisun ja yksityiskohtien, kuten saunan ja tulisijojen, suunnitteluun, sinulle sopiva vaihtoehto on talopaketti.

Erona valmistaloon on se, että omaa työpanosta voi käyttää sekä suunnittelu- että rakennusvaiheessa. Paketin voi ostaa kokonaisurakkana tai jakaa eri rakennusfirmoille ja alihankkijoille. Talopakettien sisällöissä, hinnoissa ja rakennustavoissa on valtavia eroja. Toisessa ääripäässä talopaketti sisältää kasan määrämittaan sahattuja rakennusmateriaaleja [linkki: Pre-cut- ja hirsitalot] ja toisessa ääripäässä talo kootaan muutamasta tilaelementistä [linkki: Tilaelementtitalot].

Kun valitaan alusta lähtien räätälöity talopaketti, budjettiin pitää varata enemmän rahaa suunnitteluun kuin valmiimman kokonaisuuden kanssa. Ostaja voi tehdä itse alustavat suunnitelmat, joista talotehtaan oma arkkitehti tai ulkopuolinen arkkitehtitoimisto luo viralliset rakennuspiirustukset. Lue suunnitelmista lisää [linkki: Suunnitelmista ei kannata säästää].

Jos haluat itse osallistua rakennustöihin, suurennuslasin alle kannattaa laittaa omat taidot. Päivätyön ohessa valmiidenkin elementtien pystytys vie aikaa. Vaikka oman työpanoksen tarkoitus on säästää kustannuksissa, tekevälle sattuu. Kokemattomuus voi aiheuttaa virheitä, jotka maksavat enemmän kuin ammattilaisen palkkaaminen. Ammattilainen tuo työmaalle mukanaan myös omat työkalunsa, joiden hankkiminen tai vuokraaminen yksityishenkilönä voi tulla kalliiksi.

Usein on järkevää huolehtia siitä, että talopaketissa mainitaan sana vesikattovalmis tai säävalmis, jolloin paketti sisältää kantavien seinärakenteiden lisäksi vesikaton ja räystäät. Runkovalmiista paketista vesikatto puuttuu ja pystytetty talopaketti on sään armoilla. Kun tilaat talopakettia, johon kuuluu vesikatto, huolehdi, että työ sisältää myös välikaton lämmöneristyksen, läpiviennit, höyrynsulkumuovin, räystäät laudoituksineen ja mahdolliset pellitykset.

Elementtipaketti. Jos talopaketti on niin sanottu elementtipaketti, se sisältää valmiina elementteinä talon ulkoseinät ja kantavat rakenteet ikkunoineen ja ovineen. Mukana ei aina tule vesikattoa tai talon sisäosia, kuten väliseiniä. Käytännössä kyse on pien-, suur- tai tilaelementeistä. [linkki]

Materiaalipaketti. Jos talopaketti koostuu materiaalipaketista, se sisältää kaikki talon rakentamiseen tarvittavat rakennusaineet, kuten kantavat seinät, ikkunat ja ovet, mutta kyse ei ole valmiista elementeistä. Paketti sisältää valmiiksi sahatun puu-, hirsi- tai kivimateriaalin, josta talo kasataan pala kerrallaan. [linkki: Pre-cut]

Miten valita sopiva talotehdas?

Suomessa on sekä paikallisesti, maakunnallisesti että kansallisesti toimivia talotehtaita. Paikallista toimijaa voi useimmiten suositella lämpimästi siksi, että rakennusprojektissa on olennaista tavata säännöllisesti kasvokkain niin suunnittelu-, sopimus- kuin rakennusvaiheessakin. Samalla alihankkijat tulevat läheltä.

Palvelu on kaiken a ja o projektissa, joka kestää vähintään vuoden. Jos yhteistyö takkuaa sopimusvaiheessa, parempaa on tuskin luvassa. Suurin osa talotehtaista on valmis tekemään sujuvaa yhteistyötä muiden rakennusfirmojen ja yritysten kanssa, joten projektin ei pitäisi ontua silloinkaan, kun haluat ostaa yhdeltä firmalta suunnitelmat, toiselta talopaketin, kolmannelta asennustyöt ja neljänneltä esimerkiksi keittiön.

Jos jokin tyyppitalomallin tai valmistalon yksityiskohta, kuten huonekoko, lattiamateriaalit tai ikkunat, eivät miellytä, kysy talotehtaalta räätälöintimahdollisuuksia. Useimmat firmat ovat valmiita joustamaan asiakkaan tarpeiden mukaan, ja tyyppitalojen muokattavuus voi olla yksi talotehtaan valintakriteereistä.

Talopaketin myyjän sivuilta pitäisi löytyä useita erilaisia kuvia firman tyyppitalomalleista eli sellaisenaan ostettavista talopaketeista. Yksityiskohtaiset pohjapiirrokset auttavat pohtimaan ratkaisun sopivuutta oman perheen tarpeisiin. Tietokoneella piirretyt havainnekuvat ja 3D-mallit, joita voi pyöritellä ruudulla eri asentoihin, auttavat kuvittelemaan valmiin talon ulkonäköä.

Useilla talotehtailla on referenssikohteita, joihin voi käydä tutustumassa aidossa koossa ja ympäristössä. Samalla voi vaihtaa muutaman sanan talon asukkaiden kanssa, jolloin esimerkiksi julkisivun maalipinnan kesto tai sisälle näkyvien puurakenteiden kunto tulevat äkkiä ilmi.

Suunnitelmista ei kannata säästää

Jos ostat valmistalon, saat osan suunnitelmista valmiina, mutta heti kun päädyt yksilöidympään talopakettiin, suunnitelmien arvo kasvaa. Talopaketteihin voi kuulua osa suunnitelmista automaattisesti, kuten puurakenteiden suunnittelu, mutta esimerkiksi perustusten tai viemäröinnin suunnittelun joutuu ostamaan erikseen. On normaalia, että suunnittelutyöt maksavat kokonaisuudessaan noin 10 % koko rakennusurakasta. Kyse ei ole pikkurahasta, mutta tarkat suunnitelmat ovat paras tae projektin onnistumisesta.

Omakotitalon rakentaminen vaatii lain mukaan asiantuntevat suunnitelmat, joiden oikeellisuutta valvoo pääsuunnittelija. Suunnitelmat voivat sisältää viralliset rakennuspiirustukset, koko projektin hallinnan, sähkö- ja viemäröintitöiden suunnittelun tai kodin sisustussuunnittelun. Erilaisia suunnitelmia omakotitalossa ovat muun muassa pohja-, rakennus- ja rakennesuunnitelmat.

Monet suunnitelmista, kuten maaperätutkimus, tarvitaan jo projektin alkuvaiheessa rakennusluvan hakemista varten. Siksi yhteistyö sopivan talopakettifirman kanssa kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Rakennuslupaa varten tarvitaan esimerkiksi pohjapiirustukset, rakenneleikkaukset ja piirustukset rakennuksen julkisivuista.

Projektisuunnitelmista pitäisi tulla ilmi myös työn toteutusaikataulu, toteutustapa ja se, kuka hankkii materiaalit ja keneltä. Kun pyydät tarjouksia suunnitelmien teosta, kysy, sisältääkö suunnittelupalvelu myös yhteistyön viranomaisten kanssa, työmaan valvonnan, kopiointikulut sekä mahdolliset matka- ja kokouskulut.

Suunnitelmiin kirjataan aina rakennusprojektin aikataulu, joka sitoo niin talotehdasta kuin ostajaakin. Tee siksi aikataulusta itsellesi riittävän väljä. Huolehti siitä, että ehdit tehdä talon perustukset ja tontin maansiirtotyöt valmiiksi hyvissä ajoin ennen talopaketin toimitusajankohtaa. Viivytykset voivat maksaa ylimääräistä.

Ota selvää, kuka vastaa esimerkiksi seuraavien suunnitelmien teosta ja toteutuksesta:

• Aikataulutus ja työnjako

• Perustukset

• Sisätilojen tilasuunnittelu

• Sähkötyöt, antennit ja liittymät

• Ilmanvaihto

• Lämmitysjärjestelmä

• Sisätilojen vesi ja viemäröinti

• Ulkotilojen vesi ja viemäröinti

• Sisä- ja ulkotilojenvalaistus.

Rakennusmateriaalit ja rakennustavat

Kaikki suomalaiset talotehtaat ovat erikoistuneet johonkin kolmesta vaihtoehdosta: puuelementti-, hirsi- tai kivitaloihin. Materiaalivalinnoissa on tärkeintä satsata laatuun. Talo on pitkäikäinen hankinta, ja siksi sen on oltava kestävä, käyttökustannuksiltaan kohtuullinen ja energiatehokas. Laadukkaat materiaalit pitävät myös talon jälleenmyyntiarvon korkealla.

Valmistaloissa sisätilojen materiaalit tulevat usein valmiiksi mietittyinä, joskin räätälöinnin varaa on. Talopakettitoimittajien kanssa on mahdollista valita kaikki yksityiskohdat, kuten keittiön laatat, eri huoneiden tapetit ja maalit sekä taso- ja lattiamateriaalit.

Talopaketti voidaan koota kahdella tavalla: valmiista runkoelementeistä (pien-, suur- ja tilaelementit sekä betonielementit) tai määrämittaan leikatusta rakennustavarasta (Pre-cut, hirsi, Siporex, harkot, tiilet).

Puu- ja hirsitalot

Suurin osa talotehtaista on erikoistunut puu- ja hirsitaloihin. Ne ovat myös ostajien suosikkeja, ja noin 80 % talopaketeista on puu- ja hirsitaloja. Puurunkoisessa talossa voi olla myös tiiliverhoilu tai rappaus. Puutalopaketin rakennustavat ovat:

Pienelementit. Pienelementit ovat käteviä käsitellä, koska ne ovat seinän korkuisia mutta leveydeltään alle 2-metrisiä. Niitä voi liikutella kahden miehen voimin ilman nosturia. Pienelementeistä syntyy hyvin monipuolisia seiniä, mutta elementtisaumoja tulee paljon ja asennustyö kestää suhteellisen pitkään. Esimerkiksi ikkunat, kattoristikot ja julkisivut asennetaan elementteihin vasta työmaalla.

Suurelementit. Suurelementit ovat talon nurkasta nurkkaan ulottuvia, koko seinän mittaisia elementtejä. Siksi niitä on vaikeampia liikutella kuin pienelementtejä. Ne sisältävät kuitenkin enemmän valmista, kuten eristykset, sähköputket ja -pistokkeet, ikkunat ja höyrynsulkumuovit. Suurelementeissä on valmiit ylä- ja välipohjan puurakenteet, mutta vesikatto on usein tilattava erikseen.

Tilaelementit. Tilaelementit tehdään jo tehtaassa erittäin valmiiksi ja sisäpinnoiltaan viimeistellyiksi. Elementtien asentaminen on hyvin nopeaa, koska niitä kertyy taloa kohti vain muutama. Mukana tulevat LVIS-työt ja kiinteät kalusteet, kuten keittiökoneet. Ostajan ei tarvitse huolehtia muusta kuin perustusten teosta. Tilaelementit ovat hinnaltaan kilpailukykyisiä, mutta eivät niin räätälöitäviä kuin pien- ja suurelementit.

Pre-cut- ja hirsitalot. Talopaketti voidaan rakentaa määrämittaan katkotusta (pre-cut) puutavarasta tai hirsistä, jolloin paketti sisältää vain runkotoimituksen eristeineen. Suunnittelu ja asennustyöt ovat usein talotehtaan vastuulla, ja vesikatto, ikkunat ja ovet on tilattava erikseen. Talopaketista voi suunnitella erittäin yksilöllisen, ja sisätiloissa riittää puuhaa talon ostajalle.

Huom! Jos hankit puutalopaketin, kiinnitä erityistä huomiota ulkolaudoituksen pohjamaalaukseen. Jos se on unohdettu tai tehty hutiloiden, varsinainen maali ei pysy.

Kivitalot

Kivitalopaketin materiaalivaihtoehtoina ovat betoni, kevytbetoni (Siporex), kevytsoraharkko ja tiili. Talon muodot voi suunnitella ja toteuttaa helposti monimutkaisemmiksi kuin puuelementeistä. Kivitalon etuna on myös puuta parempi äänieristys. Seinät voi rapata tai verhoilla laudalla.

Siporex-talo. Siporex-harkoista tehtyä taloa ei voi tilata elementtitoimituksena, vaan talopaketti sisältää määrämittaan leikatut harkot. Ostajan on hankittava erikseen rakennussuunnitelmat (piirustukset), rungon asennustyöt ja nosturi, koska harkkoja ei liikutella miesvoimin.

Tiili- ja harkkotalot. Tiili- ja harkkotalopaketteihin on saatavilla useita valmiita tyyppitalovaihtoehtoja. Usein talopaketti sisältää runkorakenteiden lisäksi ala-, väli- ja yläpohjan, eristeet, ikkunat ja ovet sekä väliseinät. Järkevin vaihtoehto on kokonaisuus, jossa myös vesikatto on osa pakettia. Asennustyö kuuluvat tavallisesti hintaan.

Betonielementit. Betonista rakennetut elementtitalot ovat yhtä valmis ratkaisu kuin suurelementeistä rakennetut puutalot. Mukana tulevat kantavat rakenteet perustuksia ja väli- ja yläpohjaelementtejä myöten. Myös sähköputket ja pistorasiat on asennettu valmiiksi. Pystytys on nopeaa ja ostajan kannalta huoletonta. Paketti sisältää suunnitelmat, materiaalit ja työvoiman nostureineen. Betonielementit vaativat aina nostovoimaa ja tontin, jossa mahtuu liikuttelemaan suuria elementtejä. Seinien muodot eivät voi olla yhtä monipuolisia kuin harkko- ja tiilitaloissa.

Huom! Varmista, että valmiissa seinäelementeissä on sähköputket ja pistorasiat oikeilla paikoillaan. Sähkötöiden teko jälkikäteen tarkoittaa lisätyötä, jolloin seinämateriaaleja joudutaan irrottamaan ja esimerkiksi höyrynsulkumuoveja puhkomaan.

Lämmitys, ilmanvaihto ja sähköt

Nykyaikaisen talon on oltava energiatehokas sekä ympäristön että lainsäädännön vaatimuksesta. Talotehtaatkin ovat panostaneet viime vuosina yhä enemmän valmistalojen ja talopakettien energiatehokkuuteen ja ovat usein suureksi avuksi sopivan lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän sekä vähän sähköä kuluttavien kodinkoneiden valinnassa.

Monilla talotehtailla on käytössään valmiit ohjelmat talon E- eli energialuvun laskemiseen. Se kertoo, paljonko energiaa talo kuluttaa vuodessa jokaista lämmitettyä neliötä kohti (kWh/m2a). Luku on painotettu eri energiamuotojen kertoimilla, eli lämmitysmuoto (sähkö, ilmalämpöpumppu, kaukolämpö jne.) vaikuttaa E-lukuun. Lisäksi luku huomioi talon ilmanvaihdon, lämpimän veden kulutuksen ja sähkölaitteiden vaatiman energian.

Ostajan kannalta on hyvä asia, että joku on jo kertaalleen pohtinut talopaketin energiakysymyksiä, ja siksi voit päästä valinnassa paljon vähemmällä luottamalla talotehtaan kokemukseen. Lisäksi moni firma pystyy tarjoamaan tietoa rinnakkaisista vaihtoehdoista, joilla talon energiatehokkuutta voi lisätä, esimerkiksi eristysten avulla.Kuinka hyvä artikkeli oli?Palaute

kilpailuta urakka