kilpailuta urakka

Talon laajennusremontti – lisää neliöitä ja muuntojoustavuutta


Talon laajentaminen tai lisähuoneen rakentaminen ovat hyviä keinoja saada lisää asuinneliöitä perheen kokoonpanon muuttuessa. Laajennusremontin aikana on usein mahdollista asua talossa normaalisti. Laajennusremontti on hyvä vaihtoehto uudisrakentamiselle tai uuden omakotitalon ostamiselle, jos nykyisen kodin sijainti on mieleinen. Laajennus lisää aina rakennuksen arvoa, joten laajennusremontti on perusteltu ratkaisu myös silloin, kun talosta ollaan luopumassa.

Talon laajentamisen vaihtoehtoja ja rakennusluvat

Laajennuksen suunnan ja laajuuden määräävät aina monet tekijät, kuten tontin suuruus ja rakennusoikeus, tontille rakennettavien rakennusten maksimikoko, kerrosluku ja välipohjan rakenteiden kantavuus. Laajennustöiden suunnitteluun vaikuttaa aina myös tontin infrastruktuuri, kuten LVI- ja sähkötöiden reititykset, salaojitukset talon ympärillä ja tietoliikennereitit.

Ennen laajennusremontin aloitusta ja tarkempaa rakennussuunnittelua, selvitä, onko tontillasi jäljellä rakennusoikeutta. Hanki sitten rakennuslupa oman kuntasi viranomaisilta. Jokaisella asuin- ja kaava-alueella on omat säädöksensä rakennusten koolle ja sijainnille, katon muodolle ja jopa rakennuksen värille ja julkisivumateriaaleille.

Jos laajennusosaa suunnitellaan Museoviraston suojelemaan tai muuten kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen kohteeseen, viranomaissäädöksiä on enemmän. Sama koskee vesistöjen lähelle rakentamista. Varminta onkin tarkistaa asia oman kunnan rakennusvalvonnasta ja suunnitella vasta sitten tarkemmin, miten taloa on järkevä laajentaa. Merkitystä on niin tilojen tai rakennelman neliömäärällä, harjakorkeudella kuin etäisyydellä tontin rajasta.

Alkuselvityksiin ja paperiasioiden hoitamiseen kannattaa varata reilusti aikaa ennen laajennusremontin toivottua aloitusajankohtaa. Myös naapureilla voi olla sanansa sanottavana, ja yleensä on parempi huolehtia naapurisovusta hieman liioitellen kuin unohtaa naapurisuhteiden hoitaminen ja selvitellä kiistoja myöhemmin. Silloinkin kun laajennusosa ei tuo asuinrakennusta lähemmäs tontin rajaa, lähinaapureille kuuluu ilmoittaa taloon tehtävistä näkyvistä muutoksista.

Lisäsiiven rakentaminen. Taloa voi laajentaa lisäsiivellä eli laajennusosalla, jolloin laajennusremontti on rinnastettavissa uudisrakentamiseen. Vanhaan taloon yhdistetään silloin uudisosa. Lisäsiiven laajennusremontti sisältää useita eri työvaiheita aina maanrakennustöistä ja perustusten teosta kattavaan sisätilojen LVIS- ja pintaremonttiin [linkki pintaremonttiblogiin], julkisivuremonttiin [linkki julkisivuremonttiblogiin] ja kattoremonttiin [linkki kattoremonttiblogiin]. Liittymäosien vuoksi lisäsiiven rakentamisen neliöhinta on usein kalliimpi kuin samankokoisen uudisrakennuksen.

Lisärakennuksen rakentaminen. Kotiin voi hankkia lisää tilaa lisärakennuksella. Jos rakennus on kooltaan pieni ja lämmittämätön, sen rakentaminen ei välttämättä tarvitse edes rakennuslupaa. Tällaisia rakennelmia voivat olla esimerkiksi pienikokoinen huvimaja tai leikkimökki.

Talon laajentaminen ylös- tai alaspäin. Vintin tai kellarin huonekorkeuden muuttaminen tai lisäkerrosten rakentaminen ovat käyttökelpoisia vaihtoehtoja pienelläkin tontilla. Kattoa voidaan vain korottaa, tai sitten taloon voidaan rakentaa kokonaan uusi kerros. Ylös- ja alaspäin laajentaminen vaatii kattavat selvitykset talon rakenteista, tontin rakennusoikeudesta sekä rakennusluvan. Rakennusluvan vaatii myös parvekkeen rakentaminen tai kylmän tilan muuttaminen lämpimäksi asuintilaksi.

Huonekoon muuttaminen. Aina on mahdollista laajentaa vain tiettyä huonetta ja joskus riittää väliseinän kaataminen. Huoneeseen voidaan lisätä myös ovia ja ikkunoita, jolloin tilaan saadaan enemmän päivänvaloa ja avaruutta. Silti pieneltäkin tuntuviin muutoksiin, kuten ulko-ovien tai ikkunoiden lisäämiseen tai kantavien seinien siirtämiseen, vaaditaan yleensä aina rakennuslupa.

Mistä laajennustöissä kannattaa maksaa?

Kodin laajentaminen on rakennusteknisesti aina hieman monimutkaisempaa kuin uudisrakennuksen rakentaminen. Siksi ammattilaisten suunnittelu- ja asennusapuun kannattaa luottaa ja budjetoida, vaikka itsellä olisikin kokemusta rakentamisesta. Laajennusremontissa on otettava huomioon, että talo pysyy asumiskelpoisena remontin ajan, olemassa olevia rakenteita ei vahingoiteta ja uudisosat istuvat vanhaan rakennuskantaan arkkitehtonisesti ja taloteknisesti.

Kun kotia laajennetaan, rakennusinsinööri, arkkitehti tai muu rakennussuunnittelun ammattilainen on välttämätön apu projektin alkumetreiltä lähtien. Asiantuntija laatii viranomaisten vaatimat piirustukset ja muut asiakirjat, jotka ovat välttämättömiä esimerkiksi rakennusluvan hakemista varten. Ammattilainen osaa neuvoa myös erilaisten vaihtoehtojen vertailussa ja alihankkijoiden kilpailutuksessa. Hän keksii ratkaisuja, joilla sama toiminnallisuus saavutetaan niukemmilla neliöillä – ja siis edullisemmin.

Laajennustyöt ja varsinkin talon kerrosmäärän lisääminen ovat usein niin laajoja rakennusprojekteja, että mukaan tarvitaan vastaava työnjohtaja tai useampia, esimerkiksi erikseen LVI-töille. Jos laajennusosaan rakennetaan kylpyhuone, WC tai sauna [linkki: saunablogi], vesieristysten tekoon tarvitaan ammattilainen. Jos laajennusosa vaatii rakennusluvan, vastaavat työnjohtajat voi joutua hyväksyttämään kunnan rakennusvirastossa.

Talon laajentaminen vaatii usein purkutöitä. Ne kannattaa ostaa ammattilaisilta, jolloin purkujätteet kuljetetaan viipymättä pois tontilta ja kierrätetään asianmukaisesti. Purkutöihin kuuluu usein myös avattujen rakenteiden suojaustöitä, jotka ovat tärkeitä olemassa olevien rakenteiden kunnossa pysymisen kannalta. Pätevällä rakennusfirmalla vakuutukset ja asennustakuut on hoidettu asianmukaisesti, ja myös vastuu mahdollisista ongelmista on urakoitsijalla.

Jotta kodissa voidaan asua ilman suurempia haittoja laajennustöiden aikana, ammattirakentajien kokemus on iso etu. Esimerkiksi jos laajennus rakennetaan talon yläpuolelle, portaikkoa alakertaan ei kannata puhkaista, ennen kuin työt ovat ylhäällä riittävän pitkällä: näin vältetään melun ja rakennusaikaisen pölyn kantautuminen asuintiloihin. Käynti työmaalle onnistuu ammattilaisten välineillä ja telineillä ulkokautta.

Laajennusremontin urakkasopimus

Huolehdi aina siitä, että remonttiurakoitsija kuuluu ennakonperintärekisteriin ja on arvonlisäverovelvollinen. Muista kysyä laajennustyöt suorittavalta yritykseltä myös asianmukaisista materiaali- ja asennustakuista, luottoluokituksesta, RALA-pätevyydestä sekä asentajien ammattitaidosta. Esimerkiksi sähkötyöt voi tehdä vain ammattiasentaja. Myös kosteiden tilojen vesieristysten tekoon vaaditaan sertifikaatti.

Kun sopivat yhteistyökumppanit ovat löytyneet, on aika laatia urakkasopimus. Huolehdi, että kaikki remontin yksityiskohdat kirjataan ylös. Sopimuksesta pitäisi käydä ilmi työn aloitusajankohta ja kesto, eri työvaiheet ja mahdolliset alihankkijat sekä kustannukset eriteltyinä materiaalikuluihin ja asennustöihin.

Rakennuksen laajennusremontit katsotaan verotuksessa uudisrakentamiseksi, samoin sisätilojen ja yksittäisten huoneiden käyttötarkoituksen muuttaminen. Siksi kodin laajennustöistä ei voi saada kotitalousvähennystä. Vain silloin jos remontti katsotaan kodin perusparannustyöksi, asennustöistä voi saada kotitalousvähennyksen. Silloin myös remonttia varten otetun rakennuslainan korot ovat verovähennyskelpoisia.

Laajennusremontin hinta ja budjetointi

Varaudu siihen, että laajennusremontista syntyy enemmän kuluja kuin ennakkoon arvioit. Laajennustyöt voivat sisältää runsaasti erilaisia työvaiheita aina maanrakennustöistä perustusten tekoon [linkki: perustusten teko -blogi], julkisivuremonttiin [linkki: Julkisivuremontit-blogi] ja sisätilojen pintaremonttiin [linkki: pintaremontti-blogi]. Lisäkuluja voi syntyä myös olemassa olevien rakenteiden kosteus- ja lahovaurioiden korjauksista.

Ota huomioon, että talon sähköjärjestelmä tai muu talotekniikka voi vanhentua laajennusosan takia. Jos esimerkiksi talon sähkökeskuksen kapasiteetti ei riitä uudisosaan, sähköjärjestelmä on uudistettava kokonaisuudessaan eikä pelkkien sähköpisteiden lisääminen riitä. Joskus suuremmissa laajennustöissä käy myös niin, että talon neliömäärän muutos nostaa kunnallistekniikan kuluja ja esimerkiksi vesilaitos lähettää uuden tai korotetun liittymismaksun. Asia kannattaa varmistaa jo ennen laajennusremontin aloitusta oman asuinkunnan rakennusviranomaisilta.

Yksi usein unohtuva asia laajennusremonteissa on, että se nostaa talon verollista arvoa, jolloin kiinteistöveron osuus voi nousta. Joskus laajennusremontti lisää myös asumis- ja ylläpitokustannuksia. Jos talossa on aikaisempaa enemmän ovia, ikkunoita tai neliöitä, lämmitys- ja ilmanvaihtokustannukset väistämättä kohoavat samassa suhteessa. Ammattilaiset osaavat kuitenkin auttaa, ja esimerkiksi nykyaikaisilla eristysratkaisuilla lämmityskuluja voidaan tehokkaasti hallita.

Pyydä rakennusalan asiantuntijalta apua laajennusremontin budjetointiin. Lisäosan rakentamisen hinta liikkuu helposti 50 000 euron tuntumassa. Koska kyse on joka tapauksessa laajasta remontista, kannattaa selvittää, mitä muita huolto- ja remonttitöitä siihen kannattaa yhdistää. Esimerkiksi lämmön- tai äänieristyksen parantaminen tai lattialämmityksen asentaminen hoituvat samaan aikaan kätevämmin kuin erikseen. Usein myös vanhan talon ja uudisosan eristekerroksista tulee eripaksuiset, jos vanhan osana eristyksiä ei päivitetä.

Rahoituksessa kannattaa hyödyntää remonttifirman tarjoamia valmiita rahoitusmalleja, koska ne ovat usein joustavampia kuin suoraan pankista otetut remonttilainat.

Kellaritilojen muuttaminen asuinhuoneiksi

Mahdollisuus laajentaa taloa kellarikerrokseen riippuu esimerkiksi maaperästä ja pohjaveden korkeudesta. Asuintiloille on määritelty tietty minimikorkeus, ja siksi kellarin huonekorkeutta voi joutua kasvattamaan. Jos välipohjaa ei voi siirtää, ainoa ratkaisu on laskea maanpintaa eli kaivaa talon alle.

Kellarin laajennusremontti voi vaatia perustustöitä ja uuden salaojituksen. Riittävän asuinkorkeuden lisäksi kellariin on saatava lämpö-, vesi- ja routaeristys. Usein varsinkin kosteatiloihin, kuten kylpyhuoneeseen, asennetaan kellariremontissa lattialämmitys. Kaikki nämä talotekniset ominaisuudet vaativat tilaa laajennusosan rakenteista.

Jos kellariremontti vaatii perustusten laajentamista [linkki: Perustusten teko -artikkeliin], remonttia varten tarvitaan asiantuntijan laatima perustussuunnitelma. Se taas voi vaatia maaperätutkimuksen. Lisäksi tarvitaan tietoa tontilla kulkevista vesiputkista, kuitukaapeleista ja muusta LVI-tekniikasta.

Kellariremontissa ammattilaisten apu ja riittävä suunnittelu ovat olennaisen tärkeitä asioita, koska riski vääränlaisille eristyksille ja sitä kautta kosteusvaurioille on suurempi kuin katon korotuksissa.

Talon korottaminen ja lisäkerroksen rakentaminen

Silloin kun taloa laajennetaan ylöspäin, on tiedettävä, että olemassa olevan talon rakenteet ja pääasiassa välikatto kestävät lisäosan painon. Samalla on selvitettävä, onko talon korottaminen ja uusi kerrosluku luvallinen kyseisellä asuinalueella.

Tasakattoiseen taloon voi saada helposti useita uusia huoneita tai vaikkapa parvekkeen pelkästään muuttamalla katon mallia harjakatoksi. Katon korottamisen lisäksi usein päädytään myös seinien jatkamiseen, jolloin talon vintille saadaan runsaasti lisää neliöitä. Joskus lisätilaa saadaan, kun kylmä vintti lämpöeristetään asuinkelpoiseksi.

Talon laajentaminen ylöspäin mahdollistaa usein kodin laajemman remontoinnin. Alkuperäisten tilojen välikaton remontti [linkki: pintaremontitblogi] tai ikkuna- ja oviremontti [linkki: ikkunablogi] voi olla fiksua teettää samalla kertaa. Talon kerrosluvun kasvattamisen yhteydessä voi olla järkevää uusia myös välipohjan eristeet tai korottaa alakerran huoneiden korkeutta.

Katon korottaminen muuttaa usein talon ulkonäköä, ja siksi kattoremontti [linkki: kattoremontit-blogi] kannattaa teettää kokeneella kattofirmalla. Kattoremontissa on aina syytä tarkastaa huolella katon tuuletus sekä välikaton ja yläpohjan rakenteiden kunto esimerkiksi laho- ja kosteusvaurioiden varalta. Samalla kertaa voidaan uusia myös piiput, hormit, sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet. Huolimattomasti suunniteltu katonkorotus voi pilata talon arkkitehtuurin, kun taas tyylikkäästi tehty korotus tai ylimääräinen asuinkerros parantavat talon ulkoasua ja nostavat rakennuksen arvoa.

Viileitä ja puolilämpimiä säilytys- ja oleskelutiloja

Laajennusremontissa voidaan muokata kylmien varasto- ja ulkotilojen käyttötarkoitusta. Ulkotilan laajennusremontissa päästään vähällä, jos tilaa käytetään vain lämpimänä varastona tai työtilana, muttei varsinaisesti asumiseen. Esimerkiksi asuinrakennuksen ja varaston välitilasta tai autokatoksesta voi muokata viihtyisän terassin tai pation.

Eristämätön autotalli tai ulkovarasto muuttuu yksinkertaisesti myös lämpimäksi asuintilaksi, kun siihen lisätään eristyksiä, pintamateriaalit ja lämmitys. Pienillekin muutoksille vaaditaan silti yleensä rakennuslupa. Lisäksi ilman kulkua on hallittava lämpimien sisätilojen ja viileiden ulkotilojen välillä. Tarvetta voi olla lisäeristeille, höyrynsulkumuoveille tai uusille tuuletusratkaisuille. Käytännöllisyyden kannalta tärkeää on valita viileään tilaan sopivat rakennus- ja pintamateriaalit sekä huolehtia riittävästä alapohjan eristyksestä, jotta kosteus ei pääse nousemaan oleskelutiloihin.

Seinien, lattian ja katon eristyksen lisäksi kylmän tilan laajennusremontissa on usein tarvetta LVI- ja sähkötöille. Asuttuun tilaan kaivataan uusia sähköpisteitä, valaisimia ja esimerkiksi antennipistorasiat. Usein huoneen käyttötavan muutos vaatii jonkinasteisen pintaremontin [linkki: pintaremontit-blogi], joka viimeistellään valaistusratkaisuilla [linkki: Valaistusblogi] tai laajemmin sisustussuunnittelulla [linkki: Sisustus-blogi]. Esimerkiksi lämmittimien ansiosta tilalla on käyttöä niin varhaisina kevätaamuina kuin syysiltoinakin.

Lasitukset ovat viileissä oleskelutiloissa käytännöllinen ratkaisu niin maan tasolla kuin parvekkeellakin. Lasitukset pitävät tilan puhtaana sekä tuulet, tuiskut ja vesisateet ulkona. Samalla vaikkapa terassilaajennus toimii talvisin kätevänä säilytystilana puutarhatarvikkeille ja -kalusteille. Lasituksiin on saatavilla paljon erilaisia teknisiä ominaisuuksia, kuten UV-suojaus tai osittainen läpinäkymättömyys. Lasituksiin löytyy runsaasti myös kuoseja, värejä ja kuviointeja.

Asiantuntija kannattaa kutsua paikalle jo lasitusten suunnitteluvaiheessa, jotta tilasta saadaan tarkat mitat ja voidaan tarkistaa, että lasitusten kiinnitys onnistuu turvallisesti. Talojen laajennuksia tekevät firmat osaavat neuvoa myös muiden ammattilaisten hyödyntämisestä, onpa kyse sitten timpurista, sähkömiehestä, sisustussuunnittelijasta tai rakennusinsinööristä.Kuinka hyvä artikkeli oli?Palaute

kilpailuta urakka