kilpailuta urakka

Sinustako huippumyyjä?


Loistavaksi myyjäksi ei synnytä eikä huippumyyjän taitoja omaksuta kirjoista. Myyminen on vuorovaikutusta ja kokemuksista oppimista. Kenestä tahansa voi tulla huippumyyjä, jos henkilökohtainen asenne on kohdallaan ja tavoitteet selvät. Huippumyyjältä vaaditaan ennen kaikkea oikeanlaista persoonaa ja sisäistä paloa.

Jokainen meistä myy jotakin. Puolustamme ideoitamme ryhmätöissä, välitämme arvomaailmaa lapsillemme ja kilpailemme työmarkkinoilla omalla osaamisellamme. Huippumyyjää ajaa samanlainen henkilökohtainen sitoutuminen. Hän on aidosti kiinnostunut siitä, mitä on myymässä, miksi ja kenelle.

Hyvälle myyjälle on myös aina töitä, alalla kuin alalla. Myyjä ei ole koskaan työtön.

Menestystarinoita Suomesta ja maailmalta

Maailma ei olisi koskaan kuullut Angry Birdsistä tai Nokiasta ilman ihmisiä, joilla on kyky löytää oikeat yhteistyökumppanit ja innostaa heitä kulkemaan rohkeasti uusia polkuja. Monen suomalaisen menestystarinan taustalla on myyjä, joka on ollut ehdottoman vakuuttunut tietyn idean, tuotteen tai palvelun mahtavuudesta.

Huippumyyjä on aktiivinen, omistautuva ja periksiantamaton tyyppi, joka ei lannistu vastoinkäymisistä. Maailmanlaajuisia myyntityön taidonnäytteitä ovat esimerkiksi apteekkari John Stith Pembertonin luomus Coca-Cola, jonka teki tunnetuksi liikemies ja häikäisevä myyjä Asa G. Candler. Myöskään Disneyn piirretyt eivät olisi globaalisti tunnettuja, jos keulahahmo Walt Disney ei olisi ollut niin loistava myyntimies.

Suomestakin löytyy lukemattomia myyntityön kansainvälisiä menestystarinoita, kuten Finnair, Fazer, Basware, Marimekko, Ruukki ja Lumene. Myös kotimaan markkinoilla keikkuu vuosikymmen toisensa jälkeen ihmisten sydämiin pysyvästi päässeitä tuotteita, kuten suuvesi Illodin, Tunturi-pyörät, Erittäin Hieno Suomalainen -shampoo ja Havi-kynttilät.

Elämänkoulua ja monipuolista työhistoriaa

Myyjän työhön on lukemattomia reittejä. Myyjäksi ei suinkaan aina opiskella, eikä myyjä ole automaattisesti ammattinsa huippuosaaja, kun taskussa on merkonomin tai tradenomin paperit. Huippumyyjäksi kehitytään askel askeleelta, ja moni huippumyyjä on aloittanut uransa sattumalta.

Suomen parhaat myyjät ovat värikästä joukkoa. Myyjä voi olla koulutukseltaan ja työhistorialtaan melkein mitä tahansa. Moni huippumyyjä on ehtinyt kokeilla useampaa ammattia, osa on yrittäjähenkisiä tai yrittäjiä, ja tyypillistä on, että myyjälle on kertynyt kokemusta useilta aloilta aina kouluajoista lähtien.

Iällä ei kuitenkaan ole väliä. Tärkeintä on määrätietoisuus ja halu työskennellä ihmisten kanssa.

Huom! Paras myyjä ei kilpaile hinnalla, vaan muilla arvoilla. Hän on neuvonantaja ja asiakkaalle korvaamaton apu ja yhteistyökumppani.

Mitä huippumyyjä tienaa?

Ero kaupan myyjän ja huippumyyjän välillä on iso. Myyjiä on Suomessa paljon, mutta huippumyyjiä äärimmäisen vähän. Heistä on huutava pula. Siksi parhaat myyjät tienaavat moninkertaisesti verrattuna kaupan myyjään, jonka keskipalkka on 1500–2 500 euroa kuussa.

Toimiala vaikuttaa myyjän palkkaan tai provisioon. Ruokaa, kenkiä tai huonekaluja myyvä henkilö kuuluu usein Palvelualojen ammattiliittoon (PAM), mutta erityisosaamista vaativalla alalla, kuten auto-, lääketeollisuus- tai IT-alalla, työskentelevät myyjät kuuluvat tavallisesti Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset -järjestöön (SMKJ). TESin mukaiset palkkaerot ovat suuret.

Jokainen myyjä aloittaa perusasioista. Myyjän ammatissa on luontevaa startata provisiopalkalla tai pienen kuukausipalkan ja provision yhdistelmällä. Aluksi provisiopalkka voi jännittää, mutta useimmat myyjät huomaavat sen nopeasti sekä toimivan että kannustavan kehittymään.

Provisiopalkalla myyjä pystyy vaikuttamaan oman työnsä tuloksiin ja urakehitykseen paremmin kuin kuukausipalkalla. Huippumyyjä näyttää provisiopalkalla todelliset kyntensä. Samalla työnantaja näkee, ketkä ovat tosissaan ja halukkaita kantamaan vastuuta, tekemään itsenäisiä päätöksiä ja suunnittelemaan työtään pitkäjänteisesti.

Intohimoisen ja määrätietoisen myyjän myyntiluvut kipuavat tasaista tahtia ylöspäin, mikä ei jää työnantajalta huomaamatta. Ennemmin tai myöhemmin osaaminen palkitaan ja urakehitys johtaa esimerkiksi myyntipäällikön tai myyntiedustajan asemaan: palkka kipuaa 3 000–4 000 euroon.

Huippumyyjän peruspalkka on keskimäärin 5 000–6 000 euroa ja voi hyvinkin nousta 7 000–8 000 euroon kuussa. Päälle tulevat lisäedut, kuten työsuhdeauto, myyntiprovisiot (esim. 20 %) ja bonukset kerran vuodessa tai silloin, kun myyntitavoitteessa pysytään tai tietty tavoite ylitetään.

Kokenut myyjä voi tienata provisioilla paremmin kuin kuukausipalkalla.

Minkälaisia ominaisuuksia huippumyyjältä vaaditaan?

Huippumyyjiä yhdistää ihmisten parissa viihtyminen, aito auttamisenhalu ja usko myytävään tuotteeseen tai palveluun. Myyjän perusluonteeseen kuuluu myönteisyys, välittömyys ja kyky innostua herkästi. Huippumyyjää on helppo lähestyä.

Kun myyntityö on onnistunutta, asiakas unohtaa, että kyse on myyntitilanteesta. Asiakas ja myyjä käyvät tasavertaista keskustelua, jossa haetaan ratkaisuja asiakkaan ongelmiin. Parhaiden myyjien suurin motivaatio onkin tyytyväinen asiakas.

Myyjä pitää ihmisistä

Myyjälle on tärkeää viihtyä sosiaalisissa tilanteissa ja tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Huippumyyjältä vaaditaan kykyä innostua ja innostaa. Kun juttu luistaa vieraidenkin ihmisten kanssa, sinussa on ainesta kehittyä huippumyyjäksi.

Huippumyyjän seurassa on helppo viihtyä

Parhaat myyjät ovat hyviä kuuntelijoita ja taitavia lukemaan ihmisten sanatonta viestintää. He reagoivat herkästi vastapelurin viesteihin ja pääsevät näin nopeasti samalle aaltopituudelle. Sopeutumiskyky ja aito kiinnostus ihmisten arvomaailmaan ovat tärkeitä ominaisuuksia.

Yksinkertaistettuna voi sanoa, että myyjä saa asiakkaan hyvälle mielelle.

Myönteinen suhtautuminen elämään

Myyntityössä elämänkokemuksesta ei ole koskaan haittaa. Kyynisyys tai negatiivisuus ei kuitenkaan sovi myyjälle, vaan sosiaalisessa ammatissa elämään on syytä suhtautua myönteisesti ja ihmisten erilaisiin maailmankatsomuksiin avoimen hyväksyvästi.

Myyjä on utelias, avoin ja monessa mukana

Huippumyyjälle on etua laajasta yleissivistyksestä. Se auttaa rikkomaan jään ja keskustelemaan asiakkaan kanssa monenlaisista asioista. Omaa persoonallisuutta tai kokemusmaailmaa ei kannata pitää vakan alla. Jokaiselta asiakkaalta voi oppia jotakin uutta.

Myyjä on ammatistaan ylpeä!

Kun myyjän työtä ohjaa luja tahto ja tekemisen meininki, tulokset seuraavat perässä. Määrätietoisuuteen vaaditaan kuitenkin henkilökohtaista sitoutumista. Myyjän on oltava hymyssä suin ja ylpeä työstään, myymistään tuotteista ja firmasta, jolle työtä tehdään.

Halu kantaa vastuuta ja vaikuttaa

Myyjän työ on paljon itsenäisempää kuin usein luullaan. Myyminen vaatii oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta ja halua vaikuttaa syvällisesti oman työn laatuun ja tuloksiin. Jos myyjä ei ole motivoitunut, tulokset jäävät väistämättä heikoiksi. Myyjä jos kuka on itse vastuussa menestyksestään.

Myyntitavoite haastaa ja kannustaa

Huippumyyjältä vaaditaan määrätietoisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Monelle aloittelevalle myyjälle myyntitavoitteet, provisiot ja niiden mukaan määräytyvä palkka voivat aiheuttaa stressiä, mutta kokemus auttaa kasvattamaan itsetuntoa myyjänä.

Parhaat myyjät suhtautuvat myyntitavoitteisiin innostavina haasteina ja oman kehityksen mittareina.

Pystyt tekemään lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita

Huippumyyjän työ vaatii organisointikykyjä, suurten kokonaisuuksien hallintaa ja tehokasta ajankäyttöä. Suunnitelmia on tehtävä pitkällä tähtäimellä, jotta myynnillä on selkeä suunta, mutta parhaat myyjät tekevät myös lyhyen aikavälin tavoitteita, päivä ja asiakastapaaminen kerrallaan.

Tasapainoilu onnistuu myyntilukujen ja asiakaslähtöisyyden välillä

Huippumyyjät näkevät tavoitteet selkeinä edessään ja pystyvät yhdistämään asiakaspalvelun ja firman odotukset. He pyrkivät ensisijaisesti pitämään asiakkaat tyytyväisinä, mutta seuraavat silti aktiivisesti myyntilukuja ja myyntitavoitteiden toteutumista.

Myyjä haluaa tulla aina paremmaksi

Määrätietoisuuteen liittyy halu kehittyä. Huippumyyjän motivaatio on usein myyntiprosessin hiomisessa ja sitä kautta tuloksen parantamisessa. Parhaat myyjät ovat aina valmiita oppimaan uutta – myös asiakkailta.

Huippumyyjät haluavat menestyä, mutta eivät toisten kustannuksella.

Myyjä osaa ottaa vastaan kritiikkiä

Myyjän työssä tarvitaan paksua nahkaa ja kykyä myöntää omat virheet. Arvostelua ei pidä pelätä, vaan käyttää negatiivistakin palautetta mahdollisuutena kehittyä. Parhaat myyjät suhtautuvat asiakkaan huolenaiheisiin vakavasti.

Huippumyyjä on valmis kehittymään ja ottamaan vastaan myös kritiikkiä.

Perusteellinen tuotetietämys

Huippumyyjän on tunnettava tuotteensa perusteellisesti, myös tuotteen heikkoudet ja yleisimmät ongelmat. Tuotetietoja ei voi tankata paperista eikä asiakasta vakuuttaa ulkoa opetelluilla myyntifraaseilla. Huippumyyjä on asiantunteva, perusteellinen ja rehellinen.

Tärkeä osa tuotetietämystä on uteliaisuus oman alan kehitystä ja tulevaisuutta kohtaan.

Myyntitaidot rakentuvat persoonallisuuden päälle

Myyntityössä ei pääse pitkälle opettelemalla toisten myyjien niksejä. Huippumyyjät luovat itselleen ajan kanssa omintakeisen ja luontevan tavan myydä. Silloin asiakas kokee myyjän aitoja, uskottavana ja luotettavana.

Samalla myyntisuoritusta on mahdoton kopioida.

Oletko luova ja helposti tilanteen tasalla?

Huippumyyjältä vaaditaan luovuutta ja kykyä joustaa tilanteen mukaan. Yksi bravuurisuoritus ei riitä. Koska asiakkaat ja myyntitilanteet ovat aina erilaisia, myyjän on sopeuduttava nopeasti erilaisiin tilanteisiin ja asiakkaan odotuksiin.

Vaatii älyä löytää oikea tapa lähestyä uutta asiakasta ja tarjota hänen ongelmaansa ratkaisua.

Myyjä pitää jokaista asiakasta yksilönä

Huippumyyjä saa asiakkaan tuntemaan itsensä erityiseksi. Kukaan ei halua olla vain yksi nimi pitkällä listalla. Parhaat myyjät tarjoavat asiakkaalle aikaa ja hyvää palvelua. Kun keskustelu polveilee kiireettä asiasta toiseen, vuorovaikutus on luontevaa.

Huippumyyjä on taitava räätälöimään perustuotetta. Joskus jousto toimitustavoissa riittää.

Myyjä osaa kysyä oikeat kysymykset

Myyjä tarvitsee asiakkaasta konkreettista tietoa. Myyjät osaavat kysyä täsmällisiä kysymyksiä, joilla keskustelu kulkee eteenpäin ja myyjä pääsee kärryille asiakkaan tarpeista ja arvomaailmasta.

Myös valmistautuminen on tärkeää. Asiakkaasta kannattaa etsiä etukäteen kaikki mahdollinen tieto.

Myyjä on joukkuepelaaja

Huippumyyjät ovat lojaaleja ja täsmällisiä, koska he tuntevat vastuuta kokonaisuuden toimivuudesta eivätkä vain omasta roolistaan. Parhaat myyjät ottavat huomioon työkaverit, myyntitiimin, työnantajan ja asiakkaat.

He ajattelevat ensin asiakasta, sitten yrityksen menestystä ja vasta lopuksi itseään.

Pystytkö päättämään kaupan?

Huippumyyjät eivät halua mennä sieltä, missä aita on matalin. He saavat virtaa ratkaistessaan asiakkaan ongelmia ja etsiessään toimivia ratkaisuja. He tietävät, milloin on aika tehdä hommia ja milloin ehdottaa kauppaa.

Huippumyyjä haluaa auttaa asiakasta, mutta ei epäröi ehdottaa kauppaa, kun on sen aika.

Huippumyyjää arvostetaan ja suositellaan

Parhaat myyjät pitävät asiakkaasta huolta myös kaupanteon jälkeen. Heidän tavoitteenaan ei ole vain myydä tavaraa, vaan luoda pitkäaikainen asiakassuhde. He pyrkivät saan kanta-asiakkaita, jotka suosittelevat tuotetta tai palvelua muille.

Kun sana alkaa kiertää, huippumyyjä kutsuu asiakkaita luokseen nykyisten asiakkaiden avulla.

Sinustako huippumyyjä?

• Luotatko itseesi ja omiin kykyihisi? Tunnetko itsesi hyvin?

• Oletko ylpeä myyjän työstä ja haluatko kehittyä paremmaksi?

• Viihdytkö ihmisten parissa? Menetkö mielelläsi juttelemaan vieraiden ihmisten kanssa?

• Oletko hyvä eläytymään muiden tunteisiin tai elämäntilanteeseen?

• Onko sinua helppo lähestyä? Oletko avoin?

• Pystytkö reagoimaan nopeasti uusiin tilanteisiin?

• Teetkö nopeita johtopäätöksiä? Osuuko intuitiosi usein oikeaan?

• Oletko hyvä ihmistuntija? Tuletko toimeen erilaisten ihmisten kanssa?

• Oletko hyvä sosiaalisissa tilanteissa? Pidätkö vuorovaikutus- ja esiintymistilanteista?

• Osaatko innostaa muita? Luottavatko ihmiset sinuun helposti?

• Oletko vieraiden ihmisten seurassa luonteva? Uskallatko pistää itsesi likoon?

• Oletko täsmällinen? Osaatko tehdä lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmia?

• Oletko kärsivällinen ja hyvä kuuntelija?

• Pidätkö ryhmätehtävistä ja joukkuelajeista? Oletko tiimipelaaja?

• Oletko kiinnostunut monista asioista ja eri aloista? Oletko utelias?

• Haluatko auttaa muita?Kuinka hyvä artikkeli oli?Palaute

kilpailuta urakka